Turystyka

Nabór na specjalistów do kwalifikacji "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” - zmiana - przedłużenie terminu składania ofert

Uprzejmie informujemy, że termin składania zostaje przedłużony. Oferty można składać do zakończenia publikacji ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64) informuję, że rozpoczęliśmy procedurę włączania kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na wniosek Fundacji VCC z Lublina.

W związku z powyższym Departament Turystyki ogłasza nabór kandydatów na specjalistów, którzy:

  • posiadają doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy ww. kwalifikacja;
  • reprezentują poszczególne grupy interesariuszy, których przedmiotowa kwalifikacja rynkowa dotyczy;
  • posiadają kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w procedowanej kwalifikacji.

Wybrani przez Ministra specjaliści zostaną poproszeni o przygotowanie opinii zawierającej ocenę społeczno-gospodarczą potrzeby włączenia przedmiotowej kwalifikacji rynkowej do ZSK, zgodnie z załączonym wzorem. Warunki współpracy specjalistów z MSiT zostaną uzgodnione indywidualnie w późniejszym terminie.

Uprzejmie proszę o przesłanie oferty cenowej przygotowania opinii wraz z CV w terminie do 13 lutego 2018 r. do godz. 12.00 do Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki drogą elektroniczną na następujący adres: turystyka@msit.gov.pl.

 

 

Metadane

Data publikacji : 08.02.2018
Data modyfikacji : 14.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Jędrzejewska-Debortoli
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry