Udzielone zamówienia publiczne

12/2016 Zamówienie z wolnej ręki na: zakup dodatkowej licencji platformy Web.Administrator Gold

tj. rozszerzenie licencji o moduły: Moduł Bazy danych i Formularze; Moduł Mapy oraz rozszerzenie licencji ww. platformy o dodatkowy serwis oraz utworzenie serwisu internetowego opartego o szablony oraz konfiguracja; serwisu internetowego i modułów.

Metadane

Data publikacji : 17.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kurpisz
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry