Zamówienia publiczne i ogłoszenia w 2019 r.

7/2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę systemu rejestry publiczne w turystyce w ramach Projektu POPC „Otwarte dane plus” – Projekt modernizacji rejestrów w turystyce

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: http://msit.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej Platformą.

Dostęp do dokumentacji oraz złożenie wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ odbywa się za pośrednictwem Platformy, nie wymaga założenia konta i logowania na Platformie.

W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania Wykonawca po przejściu na dedykowany Zamawiającemu adres Platformy:

  1. do upływu terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Aktualne” i wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po zaznaczeniu wybranych dokumentów,
  2. po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, wybiera zakładkę „Archiwalne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie”. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do wiadomości publicznej i będą widoczne w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ”.

 

Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace. Do złożenia oferty wystarczające jest założenie  bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

UWAGA: Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy zadzwonić pod numer telefonu  wskazany w ww. potwierdzeniu.

 

W przypadku problemów technicznych dotyczących pracy Platformy można się kontaktować z serwisem dostępnym codziennie, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

w godzinach od 9:00 do 17:00:

- pod numerem telefonu: 22 576-87-90,

- pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

Metadane

Data publikacji : 11.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Borkowski
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Nowakowska
do góry