Wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

5/2017 przetarg nieograniczony: Realizacja usługi pn. Organizacja i prowadzenie Akademii Trenerskiej (AT)

Metadane

Data publikacji 09.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kurpisz
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
do góry