Rozeznanie rynku, postępowania wyłączone ze stosowania ustawy

Dostawa i uruchomienie oprogramowania służącego do prowadzenia bazy danych odznak „Za Zasługi dla Sportu”

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i uruchomienie na serwerach Zamawiającego, w sieci lokalnej, oprogramowania służącego do prowadzenia bazy danych w celu ujednolicenia i połączenia obecnie istniejących zbiorów w zakresie realizacji w MSiT rozpatrywania wniosków o przyznanie odznaki „Za Zasługi dla Sportu”.

Zadanie to realizowane jest w oparciu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2012 r. w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1126).

Do wykonawcy należy:

 1. zaprojektowanie i wdrożenie, w oparciu o obecnie istniejący system zbierający informacje o odznakach, nowoczesnego, heterogeniczny systemu z przejrzystym interfejsem użytkownika;
 2. uzupełnienie nowej bazy danymi z:
 1. obecnych plików bazodanowych,
 2. zbiorów papierowych zapisanych odręcznie (dane nie kwalifikują się do oprogramowania typu OCR) – około 300 000 rekordów (imię, nazwisko, imię ojca, data, rodzaj przyznanej odznaki, miejscowość, wnioskodawca).

Ogólne funkcjonalności jakie ma spełniać system i wykonawca:

 1. możliwość prowadzenia rejestrów osób/wnioskodawców/protokołów,
 2. elastyczny generator raportów do popularnych formatów (np. .doc, .xls, .pdf),
 3. możliwość dodawania, zapisywania, edytowania poszczególnych rekordów przez zalogowanych uczestników,
 4. możliwość pełnego i elastycznego przeszukiwania rekordów, 
 5. możliwość aktualizacji oprogramowania przez użytkowników lub automatycznie bez dodatkowych kosztów,
 6. system dostępny przez przeglądarkę internetową (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) po zalogowaniu przez użytkownika,
 7. tworzenie kopii zapasowych (nadpisywanie poprzednich) ręcznie - na żądanie i automatycznie raz w tygodniu,
 8. możliwość zaciągania użytkowników z bazy AD,
 9. minimum roczna gwarancja.

Ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia do 11 grudnia 2017 r.

Wersja oprogramowania do testów musi zostać przekazana do MSiT w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert:
Cena 85%
Okres gwarancji 15%

W ramach (kryterium oceny ofert OKRES GWARANCJI, Wykonawca, otrzyma punktację zgodnie z poniższymi wymogami:

 • poniżej 2 lat – 0 punktów;
 • 2-3 lat – 5 punktów;
 • powyżej 3 lata – 15 punktów;

Ofertę wraz ze wstępnym opisem wykonania przedmiotu zamówienia proszę przesłać do 4 października 2017 r. do godziny12:00 e-mailem na adres: paulina.czubak@msit.gov.pl 

Zamawiający zastrzega możliwość doprecyzowania zapytania w oparciu o składane oferty.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie.

Metadane

Data publikacji : 22.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry