Zamówienia publiczne i ogłoszenia w 2012 r. (zakończone)

ZAKOŃCZONE - sygn.: 19/usł./2012 - Realizacja zadania badawczego pt. „Skonsolidowany rachunek wydatków na turystykę w Polsce” - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Metadane

Data publikacji : 08.08.2012
Data modyfikacji : 22.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Szreder
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Szreder
do góry