Zamówienia publiczne i ogłoszenia w 2012 r. (zakończone)

ZAKOŃCZONE - sygn.: 6/usł./2012 - Realizacja zadania badawczego pt. „Rachunek satelitarny turystyki dla Polski za lata 2009-2010 – wersja uproszczona” - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Metadane

Data publikacji : 21.03.2012
Data modyfikacji : 13.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Szreder
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry