Zamówienia publiczne i ogłoszenia w 2012 r. (zakończone)

ZAKOŃCZONE - sygn.: 5/usł./2012 - Wykonanie zadania pt.: „Organizacja i prowadzenie Akademii Trenerskiej” - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Metadane

Data publikacji : 29.02.2012
Data modyfikacji : 13.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Szreder
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry