Zamówienia publiczne i ogłoszenia w 2012 r. (zakończone)

ZAKOŃCZONE - sygn.: 4/usł./2012 - Zaprojektowanie i wykonanie systemu informatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

wraz z Centralnym Wykazem Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Centralnym Wykazem Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek i Centralnym Wykazem Obiektów Hotelarskich nr ref.: 4/usł./2012 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Metadane

Data publikacji : 16.02.2012
Data modyfikacji : 13.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Szreder
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry