Zamówienia publiczne i ogłoszenia w 2012 r. (zakończone)

ZAKOŃCZONE sygn.:27/usł./2012- opracowanie prawne pt. funkcjonowanie ustawy o usługach turystycznych wraz z rekomendacjami dot. ewentualnych zmian ww. ustawy - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Metadane

Data publikacji : 20.11.2012
Data modyfikacji : 22.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Szreder
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Szreder
do góry