Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w zawodzie przewodnika górskiego

Polska jako Państwo Członkowskie Unii Europejskiej jest zobowiązana do wzajemnego uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych nabytych w państwach Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W Polsce zawodem regulowanym z obszaru turystyki jest przewodnik górski.

Polecamy zapoznanie się z poniższymi dokumentami przedstawiającymi zasady uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na terenie RP. Do pobrania także akty prawne związane z procedurami uznawania kwalifikacji zawodowych przewodnika górskiego.

Informacja Ministra Sportu i Turystyki dotycząca

 • listy osób będących członkami komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich
 • informacji o wymogach kwalifikacyjnych dla przewodników górskich
 • zakresów programowych szkoleń na przewodnika górskiego

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego (Dz. U. z 2016 r., poz. 12), Minister Sportu i Turystyki podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej:

 1. listę osób, spośród których:
  1. wnioskodawca wybiera opiekuna,
  2. powołuje członków zespołu przygotowującego i przeprowadzającego test umiejętności.

   Na ww. liście umieszcza się nazwiska osób będących członkami komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich, powoływanych przez marszałków województw. [Lista_osob_komisje_egzaminacyjne_22.02.2016.pdf]
 2. informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla przewodników górskich; [Informacje_o_wymogach_kwalifikacyjnych_dla_przewodników_górskich_22.02.2016.pdf]
 3. zakresy programowe szkoleń na przewodnika górskiego. [programy_szkoleń_dla_przewodników_górskich.pdf]

 

Metadane

Data publikacji : 24.11.2009
Data modyfikacji : 13.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kłos
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Macierzyńska-Szwaja Departament Turystyki
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry