BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Wysokości świadczeń w 2009 roku - Świadczenia pieniężne -

Świadczenia pieniężne

Wysokości świadczeń w 2009 roku

 - zgodnie z art. 23b ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2006 r. nr 208, poz. 1531 z póżn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 10, poz. 58) od stycznia 2009 roku wysokość świadczenia pieniężnego z budżetu państwa dla medalistów Igrzysk Paraolimpijskich oraz Igrzysk Głuchych wynosi 2.483,77 zł.

 
- zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2007 r. nr 34, poz. 206) oraz art. 15 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 10, poz.58) od stycznia 2009 roku wysokość świadczenia pieniężnego z budżetu państwa dla medalistów Zawodów Przyjaźń 84 oraz dla reprezentantów Polski na Igrzyskach Olimpijskich wynosi 2.483,77 zł.

Uwaga!
W przypadku ustania któregokolwiek z warunków przyznających prawo do świadczeń pieniężnych należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Brak zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia będzie skutkował naliczeniem karnych odsetek oraz wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Metadane

Data publikacji : 04.03.2008
Data modyfikacji : 25.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Pleczeluk
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry