BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Wysokość świadczenia w 2015 roku - Świadczenia pieniężne -

Świadczenia pieniężne

Wysokość świadczenia w 2015 roku

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy budżetowej na rok 2015 (Dz. U. z dnia
29 stycznia 2015 r., poz. 153) wysokość świadczenia pieniężnego dla:
1. medalistów igrzysk olimpijskich,
2. medalistów igrzysk paraolimpijskich lub zawodów sportowych osób  niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 rokiem będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich,
3. medalistów igrzysk głuchych lub zawodów sportowych odbywających się przed 2001 rokiem będących odpowiednikiem igrzysk głuchych,
4. medalistów zawodów Przyjaźń 84

w 2015 roku wynosi 2.483,77 zł.

Metadane

Data publikacji : 04.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Pawłowska
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
do góry