Status prawny

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 165, poz. 1368, z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
w sprawie utworzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki
(Dz. U. Nr 165, poz. 1368, z późn. zm.) 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1. Tworzy się Ministerstwo Sportu i Turystyki.
2. W skład Ministerstwa Sportu i Turystyki wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy działu kultura fizyczna i sport, wydzielone z dotychczasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu po przekształceniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 165, poz. 1367), oraz pracownicy obsługujący ten dział.
 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.
 

Metadane

Data publikacji : 14.09.2011
Data modyfikacji : 14.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry