BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach -

Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202 i 2260) w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu, który wykonuje prawa udziałowe w spółkach z udziałem Skarbu Państwa powinny zostać zamieszczone uchwały określające zasady wynagradzania członków organów tych spółek.

W związku z tym poniżej zamieszczono aktualne uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, wobec których Minister Sportu i Turystyki wykonuje uprawnienia przysługujące Skarbowi Państwa.

Metadane

Data publikacji : 18.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry