BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rejestr zmian -

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Jędrzejewska-Debortoli Paulina Czubak 02.02.2017
Data Redaktor Akcja Zmiana
29.08.2017 08:29 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Powiadomienie na mocy dyrektywy usługowej – pismo z dnia 25 sierpnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2017 08:28 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Ustalenia Rady Ministrów
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2017 08:28 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Autopoprawka_2 – pismo z dnia 27 lipca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.08.2017 08:27 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Autopoprawka_1 – pismo z dnia 24 lipca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
24.07.2017 09:04 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: potwierdzenie treści projektu po Komisji Prawniczej – pismo z dnia 20 lipca 2017 r. wraz z projektem
Kategoria: Projekty ustaw
24.07.2017 09:01 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Projekt ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
24.07.2017 09:00 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Pismo przekazujące projekt ustawy na Radę Ministrów – pismo z dnia 21 lipca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
24.07.2017 08:59 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: projekt ustawy z dnia 17 lipca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
24.07.2017 08:59 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: prośba o potwierdzenie treści projektu po Komisji Prawniczej – pismo z dnia 17 lipca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
24.07.2017 08:58 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: projekt ustawy z dnia 4 lipca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
24.07.2017 08:57 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: pismo przekazujące uzupełniony, zgodnie z ustaleniami SKRM, projekt pod obrady Komisji Prawniczej – pismo z dnia 4 lipca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
24.07.2017 08:57 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: projekt ustawy przekazany pod obrady Komisji Prawniczej
Kategoria: Projekty ustaw
24.07.2017 08:57 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: pismo przekazujące projekt pod obrady Komisji Prawniczej – pismo z dnia 30 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.06.2017 13:11 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Rozwoju i Finansów na SKRM – pismo z dnia 28 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.06.2017 13:11 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na SKRM – pismo z dnia 28 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.06.2017 13:10 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Edukacji Narodowej na SKRM – pismo z dnia 28 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.06.2017 13:09 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na SKRM – pismo z dnia 28 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
29.06.2017 13:08 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Opinia o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej na SKRM – pismo z dnia 26 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
27.06.2017 09:09 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do dodatkowych uwag Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pismo z dnia 27 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
27.06.2017 09:08 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Dodatkowe uwagi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pismo z dnia 14 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2017 11:15 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Projekty aktów wykonawczych do projektu ustawy – stan na 14 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2017 11:14 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odwrócona tabela zgodności – stan na 14 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2017 11:13 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Tabela zgodności – stan na 14 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2017 11:13 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Zestawienie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych w ramach opiniowania
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2017 11:13 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Protokół rozbieżności – stan na 14 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2017 11:12 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Projekt ustawy w wersji skierowanej do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów – projekt z dnia 14 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2017 10:23 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Pismo kierujące projekt do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów – pismo z dnia 14 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2017 10:23 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej – pismo MSZ z dnia 13 czerwca 2017 r
Kategoria: Projekty ustaw
19.06.2017 10:22 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej – pismo z dnia 12 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
13.06.2017 10:26 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Ustalenia KSE – pismo z dnia 8 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
13.06.2017 10:25 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi zgłoszone na KSE przez Ministra Rozwoju i Finansów – pismo z dnia 6 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
13.06.2017 10:25 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Ustalenia KRMC – pismo z dnia 05 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
13.06.2017 10:18 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Stanowisko Ministra Sportu i Turystyki do opinii Rady Legislacyjnej – pismo z dnia 7 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
13.06.2017 10:17 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pismo z dnia 7 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
13.06.2017 10:17 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag zgłoszonych na KSE przez Ministra Rozwoju i Finansów – pismo z dnia 6 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
06.06.2017 12:58 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag zgłoszonych na KSE przez Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Edukacji Narodowej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Rządowe Centrum Legislacji – pismo z dnia 5 czerwca 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:17 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag zgłoszonych na KSE przez Ministra Edukacji Narodowej – pismo z dnia 31 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:16 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Uwagi zgłoszone na KSE przez Rządowe Centrum Legislacji – pismo z dnia 30 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:16 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Uwagi zgłoszone na KSE przez Ministra Spraw Zagranicznych – pismo z dnia 26 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:15 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag zgłoszonych na KRMC przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Rządowe Centrum Legislacji – pismo z dnia 31 maja 2017 r
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:15 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag zgłoszonych na KRMC przez Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – pismo z dnia 25 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:13 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Odniesienie do dodatkowych uwag Ministra Rozwoju i Finansów – pismo z dnia 26 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:12 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Dodatkowe uwagi Ministra Rozwoju i Finansów – pismo z dnia 23 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:11 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o rozpatrzenie projektu przez Komitet do spraw Europejskich – pismo z dnia 23 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:11 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Wniosek o rozpatrzenie projektu przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji – pismo z dnia 19 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:09 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Rady Działalności Pożytku Publicznego – pismo z dnia 25 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:09 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Uwagi Rady Działalności Pożytku Publicznego – pismo z dnia 8 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
01.06.2017 14:08 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Opinia Rady Legislacyjnej – pismo z dnia 19 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 14:14 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Wniosek o rozpatrzenie projektu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 14:14 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie opinii o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:30 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:29 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:28 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:27 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Cyfryzacji – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:27 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Rozwoju i Finansów_2 – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:27 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Rządowego Centrum Legislacji – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:27 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:26 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Rozwoju i Finansów_1 – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:26 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:25 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag KPRM_2 – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:25 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Komisji Nadzoru Finansowego – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:25 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Sprawiedliwości – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:25 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Edukacji Narodowej – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:24 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:24 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Generalnego Inspektowa Ochrony Danych Osobowych – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
18.05.2017 06:23 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag KPRM_1 – pismo z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
16.05.2017 10:47 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Tabela zgodności
Kategoria: Projekty ustaw
16.05.2017 10:47 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Projekt ustawy po zakończeniu uzgodnień i opiniowania – projekt z dnia 15 maja 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
09.05.2017 14:16 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pismo z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
28.04.2017 11:33 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi RCL- pismo z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
28.04.2017 11:33 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi MS - pismo z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
28.04.2017 11:33 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi UFG – pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.04.2017 07:52 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Rozwoju i Finansów 2 - pismo z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.04.2017 07:50 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Cyfryzacji - pismo z dnia 18 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.04.2017 07:50 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Edukacji Narodowej - pismo z dnia 18 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.04.2017 07:48 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi Komisji Nadzoru Finansowego - pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.04.2017 07:47 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.04.2017 07:46 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.04.2017 07:44 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi KPRM 2- pismo z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.04.2017 07:43 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi Prezesa Prokuratorii Generalnej RP - pismo z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.04.2017 07:40 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – pismo z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
25.04.2017 07:39 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego - pismo z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.04.2017 10:22 Paulina Czubak
modyfikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Rozwoju i Finansów – pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
19.04.2017 08:17 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi KPRM – pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
13.04.2017 14:06 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
13.04.2017 14:06 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Rozwoju i Finansów – pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
12.04.2017 08:19 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: MSZ - pismo w sprawie tabeli zgodności
Kategoria: Projekty ustaw
30.03.2017 13:58 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: pismo iformujące o skierowaniu projektu ustawy do Rady Legislacyjnej
Kategoria: Projekty ustaw
24.03.2017 11:20 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Raport z konsultacji publicznych projektu ustawy
Kategoria: Projekty ustaw
22.03.2017 15:11 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Pismo MSiT z 22 marca 2017 r. kierujące projekt do uzgodnień
Kategoria: Projekty ustaw
22.03.2017 15:11 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Pismo MSiT z 22 marca 2017 r. kierujące projekt do opiniowania
Kategoria: Projekty ustaw
22.03.2017 15:10 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do OSR - Dane statystyczne dotyczące podmiotów niebędących przedsiębiorcami oraz stowarzyszeń i fundacji mających zarejestrowaną działalność gospodarczą
Kategoria: Projekty ustaw
22.03.2017 15:09 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do OSR - Wyliczenie liczby podmiotów oferujących pakiety dynamiczne
Kategoria: Projekty ustaw
22.03.2017 15:09 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do OSR - Wyciąg z Białej Księgi
Kategoria: Projekty ustaw
22.03.2017 15:08 Paulina Czubak
modyfikacja
Załącznik: Ocena Skutków Regulacji (OSR)
Kategoria: Projekty ustaw
22.03.2017 15:08 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Ocena Skutków Regulacji (OSR) projektu ustawy
Kategoria: Projekty ustaw
22.03.2017 15:07 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Kategoria: Projekty ustaw
22.03.2017 15:07 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Projekt ustawy z dnia 22 marca 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Kategoria: Projekty ustaw
08.03.2017 07:13 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uzupełnienie tabeli konsultacji publicznych z dnia 06.03.2017 r.
Kategoria: Projekty ustaw
06.03.2017 11:55 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
06.03.2017 11:55 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy złożone przez Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 12:12 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:57 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Zestawienie uwag/opinii zgłoszonych do projektu
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:55 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Odpowiedź MSiT ws. wniosku Polish Prestige Hotels o przedłużenie terminu do wniesienia uwag w ramach konsultacji publicznych
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:54 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Fundacja Polish Prestige Hotels - wniosek o przedłużenie terminu do wniesienia uwag w ramach konsultacji publicznych
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:51 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem ustawy złożone przez United Target
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:45 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Związek Banków Polskich (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:45 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Związek Agentów IATA (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:42 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:41 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:40 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:37 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce" (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:36 Agnieszka Ludwicka
skasowanie
Dokument: Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:36 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce"
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:35 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:34 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:33 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Polski Związek Organizatorów Turystyki (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:29 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Polska Izba Ubezpieczeń (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:28 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Polska Izba Turystyki Młodzieżowej (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:26 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Polska Izba Turystyki (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:24 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:22 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:20 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Marszałek Województwa Wielkopolskiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:19 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:19 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Marszałek Województwa Śląskiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:18 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Marszałek Województwa Pomorskiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:18 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Marszałek Województwa Podlaskiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:17 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Marszałek Województwa Podkarpackiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:16 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Marszałek Województwa Mazowieckiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:16 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Marszałek Województwa Małopolskiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:15 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Marszałek Województwa Łódzkiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:14 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Marszałek Województwa Lubuskiego (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:12 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Kościół Katolicki w RP obrządek łaciński (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:11 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:05 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Federacja Konsumentów (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
03.03.2017 11:03 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Europejskie Centrum Konsumenckie (konsultacje publiczne)
Kategoria: Projekty ustaw
02.02.2017 15:01 Paulina Czubak
modyfikacja
Załącznik: Ocena Skutków Regulacji
Kategoria: Projekty ustaw
02.02.2017 14:32 Paulina Czubak
publikacja
Kategoria: Projekty ustaw
do góry