BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rejestr zmian -

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Tomasz Śpiewak Agnieszka Ludwicka 28.10.2016
Data Redaktor Akcja Zmiana
29.04.2019 10:52 Kamil Tomczyk
modyfikacja
Załącznik: Raport z realizacji w 2018 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020
29.04.2019 10:47 Kamil Tomczyk
publikacja
Załącznik: Raport z realizacji w 2018 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020 (edytowalny)
29.04.2019 10:46 Kamil Tomczyk
publikacja
Załącznik: Raport z realizacji w 2018 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020 (podpisany)
24.04.2019 08:06 Kamil Tomczyk
publikacja
Załącznik: Projekt Raportu z realizacji w 2018 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020
30.04.2018 11:03 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Raport z realizacji w 2017 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020 - skan podpisanego dokumentu
30.04.2018 11:02 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Raport z realizacji w 2017 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020
13.01.2017 14:10 Paulina Czubak
modyfikacja
01.12.2016 09:35 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Program współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi - ogłoszony
30.11.2016 14:27 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Zestawienie uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych projektu Programu współpracy
28.10.2016 09:25 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Program Współpracy
28.10.2016 09:24 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
28.10.2016 09:02 Agnieszka Ludwicka
publikacja
do góry