BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rejestr zmian -

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Tomasz Śpiewak Agnieszka Ludwicka 28.10.2016
Data Redaktor Akcja Zmiana
29.04.2019 12:52 Kamil Tomczyk
modyfikacja
Załącznik: Raport z realizacji w 2018 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020
29.04.2019 12:47 Kamil Tomczyk
publikacja
Załącznik: Raport z realizacji w 2018 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020 (edytowalny)
29.04.2019 12:46 Kamil Tomczyk
publikacja
Załącznik: Raport z realizacji w 2018 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020 (podpisany)
24.04.2019 10:06 Kamil Tomczyk
publikacja
Załącznik: Projekt Raportu z realizacji w 2018 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020
30.04.2018 13:03 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Raport z realizacji w 2017 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020 - skan podpisanego dokumentu
30.04.2018 13:02 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Raport z realizacji w 2017 r. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017- 2020
13.01.2017 15:10 Paulina Czubak
modyfikacja
01.12.2016 10:35 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Program współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi - ogłoszony
30.11.2016 15:27 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Zestawienie uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych projektu Programu współpracy
28.10.2016 11:25 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Program Współpracy
28.10.2016 11:24 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
28.10.2016 11:02 Agnieszka Ludwicka
publikacja
do góry