BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rejestr zmian -

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Urszula Włodarczyk Paulina Czubak 20.09.2016
Data Redaktor Akcja Zmiana
29.09.2016 09:25 Agnieszka Ludwicka
przeniesienie
29.09.2016 09:19 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Finansów – pismo z dnia 22 września 2016 r.
29.09.2016 09:18 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Ogłoszone rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. U. poz. 1551)
29.09.2016 09:17 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Projekt rozporządzenia przekazany do podpisu
29.09.2016 09:16 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Projekt rozporządzenia z dnia 23 września 2016 r. zwolniony z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą
29.09.2016 09:15 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Pismo z dnia 23 września 2016 r. zwalniające projekt rozporządzenia z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą
29.09.2016 09:14 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Projekt rozporządzenia z dnia 23 września przesłany z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą
29.09.2016 09:12 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Wniosek o zwolnienie projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą – pismo z dnia 23 września 2016 r.
29.09.2016 09:08 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej – pismo z dnia 22 września 2016 r.
29.09.2016 09:04 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
23.09.2016 11:07 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – pismo z dnia 23 września 2016 r.
23.09.2016 11:07 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – pismo z dnia 22 września 2016 r.
23.09.2016 11:06 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Pismo o braku uwag Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – pismo z dnia 22 września 2016 r.
23.09.2016 11:05 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Pismo o braku uwag Rządowego Centrum Legislacji – pismo z dnia 21 września 2016 r.
23.09.2016 11:05 Paulina Czubak
modyfikacja
20.09.2016 10:59 Paulina Czubak
publikacja
do góry