BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rejestr zmian -

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Joanna Jędrzejewska-Debortoli Paulina Czubak 13.09.2016
Data Redaktor Akcja Zmiana
28.11.2016 13:23 Paulina Czubak
przeniesienie
28.11.2016 13:23 Paulina Czubak
modyfikacja
28.11.2016 13:22 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie MSiT z dnia 21 listopada 2016 r. - Poz. 1900
14.11.2016 08:33 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: projekt rozporządzenia skierowany 4.11.2016 do podpisu
28.10.2016 12:59 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Zestawienie uwag/opinii zgłoszonych do projektu
28.10.2016 12:59 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Raport z konsultacji publicznych
28.10.2016 12:58 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: OSR do projektu z dnia 27 października 2016 r.
28.10.2016 12:58 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie do projektu z dnia 27 października 2016 r.
28.10.2016 12:56 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Projekt z dnia 27 października 2016 r.
28.10.2016 12:56 Agnieszka Ludwicka
skasowanie
Dokument: Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Kategoria: Projekty rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki
28.10.2016 12:56 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: projekt z dnia 27 października 2016 r.
28.10.2016 12:54 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Pismo do RCL o zwolnienie z Komisji Prawniczej
13.10.2016 12:29 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie do projekt rozporządzenia z dnia 10 października 2016 r.
13.10.2016 12:29 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: OSR do projekt rozporządzenia z dnia 10 października 2016 r.
13.10.2016 12:28 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Projekt z dnia 10 października 2016 r.
13.10.2016 12:27 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: pismo do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
13.10.2016 12:26 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Zestawienie uwag/opinii zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w ramach konsultacji publicznych
13.10.2016 12:25 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Raport z konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
13.10.2016 09:57 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Rzecznika Finansowego
13.10.2016 09:57 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Polskiej Izby Turystyki
13.10.2016 09:57 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Polskiej Izby Ubezpieczen
13.10.2016 09:57 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Polskiego Zwiazku Prywatnych Pracodawców Turystyki Lewiatan
13.10.2016 09:56 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Polskiego Zwiazku Organizatorów Turystyki
13.10.2016 09:56 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Polskiego Zwiazku Motorowego
13.10.2016 09:56 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Marszalka Województwa Zachodniopomorskiego
13.10.2016 09:55 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Marszalka Województwa Wielkopolskiego
13.10.2016 09:55 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Marszalka Województwa Warminsko-Mazurskiego
13.10.2016 09:55 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Marszalka Województwa Pomorskiego
13.10.2016 09:54 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Marszalka Województwa Lubuskiego
13.10.2016 09:54 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
13.10.2016 09:54 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: skan pisma Europejskiego Centrum Konsumenckiego
05.10.2016 11:08 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uwaga Rządowego Centrum Legislacji - pismo z dnia 16 września 2016 r. (uzgodnienia)
04.10.2016 12:59 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
Załącznik: Pismo o braku uwag Ministra Finansów – pismo z dnia 23 września 2016 r. (uzgodnienia)
04.10.2016 12:49 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej – pismo z dnia 26 września 2016 r. (uzgodnienia)
04.10.2016 12:49 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Pismo o braku uwag Ministra Finansów – pismo z dnia 23 września 2016 r. uzgodnienia)
04.10.2016 12:48 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Pismo o braku uwag Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – pismo z dnia 20 września 2016 r. (opiniowanie)
04.10.2016 12:47 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Pismo o braku uwag Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – pismo z dnia 26 września 2016 r. (opiniowanie)
16.09.2016 08:22 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: przekazanie projektu do konsultacji publicznych
16.09.2016 08:18 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: pismo z dnia 12 września 2016 r. kierujące projekt rozporządzenia do opiniowania
16.09.2016 08:18 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: pismo z dnia 12 września 2016 r. kierujące projekt rozporządzenia do uzgodnień
13.09.2016 09:37 Paulina Czubak
publikacja
do góry