BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rejestr zmian -

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Adam Soroko Karolina Roszkowska 03.06.2015
Data Redaktor Akcja Zmiana
06.02.2017 14:25 Paulina Czubak
przeniesienie
06.02.2017 14:24 Paulina Czubak
modyfikacja
06.02.2017 14:24 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
06.02.2017 14:23 Paulina Czubak
modyfikacja
03.02.2017 11:38 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o uzgodnieniu projektu - pismo z dnia 2 lutego 2017 r.
01.02.2017 14:48 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Dodatkowe uwagi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - pismo z dnia 1 lutego 2017 r.
01.02.2017 14:47 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Projekt rozporządzenia przekazany do podpisu.
01.02.2017 14:46 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Projekt rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2017 r. zwolniony z obowiązku rozporządzenia przez Komisję Prawniczą;
01.02.2017 14:45 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Zwolnienie projektu z obowiązku rozporządzenia przez Komisję Prawniczą - pismo z dnia 30 stycznia 2017 r.;
30.01.2017 12:02 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Projekt z dnia 25 stycznia 2017 r. przesłany z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.
30.01.2017 12:02 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Wniosek o zwolnienie projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą - pismo z dnia 27 stycznia 2017 r.
30.01.2017 07:51 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego - pismo z dnia 27 stycznia 2017 r.;
30.01.2017 07:51 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - pismo z dnia 27 stycznia 2017 r.
30.01.2017 07:50 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Ministra Rozwoju i Finansów - pismo z dnia 27 stycznia 2017 r.
30.01.2017 07:50 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Odniesienie do uwag Rządowego Centrum Legislacji - pismo z dnia 27 stycznia 2017 r.
30.01.2017 07:49 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Informacja o braku uwag Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - pismo z dnia 24 stycznia 2017 r.
25.01.2017 08:02 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi Rządowego Centrum Legislacji - pismo z dnia 20 stycznia 2017 r.
25.01.2017 08:01 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego - pismo z dnia 16 stycznia 2017 r.
20.01.2017 12:11 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi Ministra Rozwoju i Finansów - pismo z dnia 16 stycznia 2017 r.
20.01.2017 12:11 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem UE - pismo z dnia 11 stycznia 2017 r.
16.01.2017 09:46 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Uwagi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - pismo z dnia 12 stycznia 2017 r.
05.01.2017 14:40 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Pismo z dnia 5 stycznia 2017 r. przekazujące projekt rozporządzenia do opiniowania
05.01.2017 14:40 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Pismo z dnia 5 stycznia 2017 r. przekazujące projekt rozporządzenia do uzgodnień
05.01.2017 14:39 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Projekt rozporządzenia z dnia 5 stycznia 2017 r.
05.01.2017 14:38 Paulina Czubak
modyfikacja
05.01.2017 10:44 Paulina Czubak
modyfikacja
16.09.2015 09:00 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi MAiC 30.06.2015
16.09.2015 08:59 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi MAiC 30.06.2015 - przeszukiwalne
16.09.2015 08:59 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi GIODO 16.06.2015
16.09.2015 08:59 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi GIODO 16.06.2015 - przeszukiwalne
16.09.2015 08:58 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi KPRM 12.06.2015
16.09.2015 08:58 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi KPRM 12.06.2015 - przeszukiwalne
16.09.2015 08:57 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi PGSP 12.06.2015
16.09.2015 08:57 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi PGSP 12.06.2015 - przeszukiwalne
16.09.2015 08:56 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi MPiPS 17.06.2015
16.09.2015 08:56 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi MPiPS 17.06.2015 - przeszukiwalne
16.09.2015 08:56 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi MF 16.06.2015
16.09.2015 08:56 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi MF 16.06.2015 - przeszukiwalne
16.09.2015 08:55 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi RCL 24.06.2015
16.09.2015 08:55 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi RCL 24.06.2015 - przeszukiwalne
16.09.2015 08:53 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo MSZ 9.06.2015
16.09.2015 08:53 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo MSZ 9.06.2015 - przeszukiwalne
08.06.2015 07:02 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Pismo opiniowanie pdf
08.06.2015 07:02 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Skan pisma Ministra Sportu i Turystyki z 2 czerwca 2015 r. przekazującego do opiniowania przedmiotowy projekt
08.06.2015 07:01 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Pismo uzgodnienia pdf
08.06.2015 07:01 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Skan pisma Ministra Sportu i Turystyki z 2 czerwca 2015 r. przekazującego do uzgodnień przedmiotowy projekt
08.06.2015 07:00 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: OSR - stypendia - uzgodnienia - pdf
08.06.2015 06:59 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie stypendia - uzgodnienia - pdf
08.06.2015 06:59 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Akt prawny - stypendia - uzgodnienia - pdf
08.06.2015 06:58 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Skan projektu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej
03.06.2015 12:10 Karolina Roszkowska
publikacja
do góry