BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rejestr zmian -

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Marek Plawgo 03.12.2014
Data Redaktor Akcja Zmiana
15.09.2016 12:45 Paulina Czubak
modyfikacja
Kategoria: rozporządzenia
15.09.2016 12:42 Paulina Czubak
modyfikacja
Kategoria: rozporządzenia
12.07.2016 07:43 Paulina Czubak
przeniesienie
12.07.2016 07:41 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Poz. 1626
12.07.2016 07:40 Paulina Czubak
skasowanie
Dokument: Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Kategoria: Projekty rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki
12.07.2016 07:40 Paulina Czubak
skasowanie
Dokument: Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Kategoria: Projekty rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki
12.07.2016 07:40 Paulina Czubak
skasowanie
Dokument: Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Kategoria: Projekty rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki
12.07.2016 07:40 Paulina Czubak
skasowanie
Dokument: Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Kategoria: Projekty rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki
08.07.2016 14:17 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Projekt rozporządzenia z dnia 6 lipca 2016 r.
08.07.2016 14:17 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Pismo z dnia 7 lipca 2016 r. kierujące projekt rozporządzenia do rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
08.07.2016 14:16 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Pismo z dnia 7 lipca 2016 r. kierujące projekt rozporządzenia do opiniowania
08.07.2016 14:16 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: Pismo z dnia 7 lipca 2016 r. kierujące projekt rozporządzenia do uzgodnień
28.09.2015 11:02 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: OSR
28.09.2015 11:02 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie
28.09.2015 11:01 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: ROZP_MSiT_zm_obiekty hotelarskie_2015_09_18_KP
28.09.2015 07:57 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: OSR
28.09.2015 07:56 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie
28.09.2015 07:56 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Projekt z 18 września 2015 r.
28.09.2015 07:55 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: pismo RCL z 22 września 2015 r., informujące o zwolnieniu projektu z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą
27.08.2015 10:15 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
Załącznik: OSR
27.08.2015 10:15 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
Załącznik: Uzasadnienie
27.08.2015 10:14 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
Załącznik: OSR do projektu
27.08.2015 10:13 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
Załącznik: Uzasadnienie do projektu
27.08.2015 09:55 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Opinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 3 kwietnia 2015 r.
27.08.2015 09:54 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Tabela z konsultacji publicznych
27.08.2015 09:53 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Raport z konsultacji publicznych
27.08.2015 09:52 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: OSR do projektu z 24 sierpnia 2015 r.
27.08.2015 09:52 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie do projektu z 24 sierpnia 2015 r.
27.08.2015 09:51 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Projekt z 24 sierpnia 2015 r.
27.08.2015 09:50 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Pismo Departamentu Prawnego MSiT z 25 sierpnia 2015 r. przekazujące projekt do RCL z prośbą o zwolnienie przedmiotowego rozporządzenia z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą - przeszukiwalny
27.08.2015 09:49 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Pismo Departamentu Prawnego MSiT z 25 sierpnia 2015 r. przekazujące projekt do RCL z prośbą o zwolnienie przedmiotowego rozporządzenia z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą
27.08.2015 09:47 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: Pismo Rządowego Centrum Legislacji z 30 marca 2015 r. informujące o przekazaniu uwag o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym do projektowanego rozporządzenia
27.08.2015 09:34 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
24.08.2015 08:05 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Akceptacja propozycji MZ (sierpień 2015) - przeszukiwalny
24.08.2015 08:04 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Akceptacja propozycji MZ (sierpień 2015)
24.08.2015 08:04 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: MZ 4 - przeszukiwalny
24.08.2015 08:04 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: MZ 4
28.07.2015 12:45 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na uwagi MZ - przeszukiwalny
28.07.2015 12:44 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na uwagi MZ
28.07.2015 12:43 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo Ministerstwa Zdrowia - przeszukiwalny
28.07.2015 12:43 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo Ministerstwa Zdrowia
08.06.2015 13:57 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Pismo do MZ - zmiana brzmienia przepisu
08.06.2015 13:56 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo z 3 czerwca 2015 r. Ministerstwa Sportu i Turystyki kierowane do Ministerstwa Zdrowia
08.06.2015 13:55 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do projektu rozporządzenia wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Sportu i Turystyki
08.06.2015 13:55 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do projektu rozporządzenia wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Sportu i Turystyki
08.06.2015 13:54 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu rozporządzenia wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Sportu i Turystyki
08.06.2015 13:53 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: uwagi Województwa Małopolskiego z 19 maja 2015 r. do projektu rozporządzenia wraz ze stanowiskiem Ministerstwa Sportu i Turystyki
15.05.2015 14:05 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na uwagi MZ 2
15.05.2015 14:04 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo MZ 2
15.05.2015 14:03 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Tabela - Raport z konsultacji
15.05.2015 14:02 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: raport z konsultacji
15.05.2015 14:02 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: OSR
15.05.2015 14:01 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie
15.05.2015 14:01 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: ROZP_MSiT_zm_obiekty hotelarskie_20150513_KWRiST_przeszukiwalny
15.05.2015 14:01 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: ROZP_MSiT_zm_obiekty hotelarskie_20150513_KWRiST
15.05.2015 14:00 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Pismo przekazujace projekt
28.04.2015 06:57 Karolina Roszkowska
modyfikacja
28.04.2015 06:57 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo MSiT - odpowiedź na uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
28.04.2015 06:56 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo MSiT - odpowiedź na uwagi Ministerstwa Zdrowia
28.04.2015 06:55 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo MSiT - odpowiedź na uwagi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
21.04.2015 09:28 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: opinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
21.04.2015 09:28 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
21.04.2015 09:27 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo zawierające uwagi Ministerstwa Zdrowia
21.04.2015 09:26 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: pismo Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
23.03.2015 14:55 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Zestawienie uwag
23.03.2015 14:53 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: OSR
23.03.2015 14:53 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Uzasadnienie
23.03.2015 14:53 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: ROZP_MSiT_zm_obiekty hotelarskie_20150319_UZG_parafa
23.03.2015 14:52 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: ROZP_MSiT_zm_obiekty hotelarskie_20150319_UZG
23.03.2015 14:51 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Pismo uzgodnienia
23.03.2015 14:51 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Pismo przewodnie opiniowanie
23.02.2015 08:33 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Uwagi do projektu rozp rozp w spr obiektow hotelarskich - 18 02 15
23.02.2015 08:33 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: raport z konsultacji publ. rozporzadzenia zmieniajacego roporzadzenie w sprawie obiektow hotelarskich i innych obiektow swiadczacych uslugi hot
05.02.2015 08:45 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: skan pisma PFCC zawierajacego uwago do proj. rozp. zm. w spr. ob. hot
16.01.2015 14:30 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Kopia pisma Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
12.01.2015 14:00 Karolina Roszkowska
publikacja
Załącznik: Skany pism z uwagami do projektu rozporządzenia zmieniającego rozp. w spr. obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
03.12.2014 15:04 Marek Plawgo
publikacja
do góry