BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rejestr zmian -

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Dariusz Buza Paulina Czubak 31.12.2012
Data Redaktor Akcja Zmiana
31.01.2014 13:03 Magda Sadowska
publikacja
Załącznik: pismo z dnia 29 stycznia 2014 roku informujące o wycofaniu z Wykazu prac legislacyjnych projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniajacego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012
05.03.2013 16:07 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: projekt z dnia 27 lutego 2013 r. przekazany do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów wraz z pismem przewodnim z dnia 28 lutego 2013 r.
06.02.2013 12:10 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: pismo przekazujące projekt do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - z dnia 5 lutego 2013 r.
06.02.2013 12:09 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji z dnia 5 lutego 2013 r.
06.02.2013 12:05 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: odniesienie Ministra Sportu i Turystyki do uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień społecznych przez Urząd Miasta Poznania - pismo z dnia 5 lutego 2013 r.
06.02.2013 11:54 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień społecznych przez Urząd Miasta Poznania- pismo z dnia 31 stycznia 2013 r.
06.02.2013 11:48 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: pismo przesłane w ramach uzgodnień społecznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - z dnia 31 stycznia 2013 r.
06.02.2013 11:46 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: pismo przesłane w ramach uzgodnień międzyresortowych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa - z dnia 25 stycznia 2013 r.
06.02.2013 11:44 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: pismo przesłane w ramach uzgodnień międzyresortowych przez Rządowe Centrum Legislacji - z dnia 25 stycznia 2013 r.
06.02.2013 11:43 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: pismo przesłane w ramach uzgodnień międzyresortowych przez Ministra Finansów - z dnia 24 stycznia 2013 r.
06.02.2013 11:41 Agnieszka Ludwicka
publikacja
Załącznik: opinia Ministra Spraw Zagranicznych o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej - pismo z dnia 23 stycznia 2013 r.
06.02.2013 11:30 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
22.01.2013 11:20 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: pismo przekazujące projekt do ponownych konsultacji społecznych – z dnia 18 stycznia 2013 roku wraz z projektem z dnia 17 stycznia 2013 roku
22.01.2013 11:19 Paulina Czubak
publikacja
Załącznik: pismo przekazujące projekt do ponownych uzgodnień międzyresortowych - z dnia 18 stycznia 2013 roku wraz z projektem z dnia 17 stycznia 2013 roku
22.01.2013 11:18 Paulina Czubak
modyfikacja
31.12.2012 15:15 Agnieszka Ludwicka
modyfikacja
31.12.2012 12:14 Paulina Czubak
publikacja
do góry