BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Rada Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji - Rada Polskiej Organizacji Turystycznej -

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej

Strona znajduje się w archiwum.

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji

Z dniem 9 lutego 2012r. Pani Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki powołała Radę Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji.

Z dniem 9 lutego 2012r. Pani Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki powołała Radę Polskiej Organizacji Turystycznej V Kadencji.

W składzie Rady znajdują się przedstawiciele następujących instytucji i organizacji:

I. ADMINISTRACJA RZĄDOWA
1. Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki,
2. Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
3. Magdalena Marszałkowska, Dyrektor Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku, zgłoszona przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
4. Aleksandra Piątkowska, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
5. Anita Szczykutowicz, Dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
6. Urszula Ślązak, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. JEDNOSTKI I OGÓLNOPOLSKIE REPREZENTACJE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
7. Jarosław Charłampowicz, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, zgłoszony przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra,
8. Marta Chełkowska, Dyrektor Departamentu Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
9. Piotr Franaszek, Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
10. Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
11. Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze,
12. Anna Wasilewska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

III. SAMORZĄD GOSPODARCZY I SAMORZĄD ZAWODOWY, PRZWOŹNICY ORAZ STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE W DZIEDZINIE TURYSTYKI
13. Małgorzata Chechlińska, Prezes Zarządu Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki,
14. Michał Jaszczyk, Prokurent Spółki, Szef Pionu Handlowego, PLL LOT S.A.,
15. Jan Korsak, Prezes, Polskiej Izby Turystyki,
16. Sylwester Pawłowski, Prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, zgłoszony przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych,
17. Andrzej Saja, Wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego,
18. Andrzej Szymański, Sekretarz Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Kadencja IV Rady POT upłynęła z dniem 8 lutego 2012 r.
V Kadencji Rada POT będzie trwać od 9 lutego 2012 do 8 lutego 2015 r.
 

Metadane

Data publikacji : 10.02.2012
Data modyfikacji : 24.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Napiórkowska
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry