BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw - Przyjmowanie i załatwianie spraw -

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

W celu uzyskania informacji o stanie sprawy indywidualnej prosimy o kontakt z poszczególnymi departamentami i biurami Urzędu.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek i należy przesyłać je na adres:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Kontroli i Nadzoru, ul. Senatorska 12 pok. 224, 00-082 Warszawa

Zgodnie z § 8 pkt 1 "rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków" (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób składania skarg i wniosków:

 1. Skargi i wnioski telefonicznie należy wnosić u pracowników pod nr tel.: (22) 2443 159
 2. Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesłać pod nr: (22) 2443 283
 3.  Skargi i wnioski wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesyłać na adres:
  • dk@msport.gov.pl
  • kontakt@msport.gov.pl
  • elektroniczna skrzynka podawcza.
 4. Przyjęcia interesantów w celu złożenia skargi lub wniosku do protokołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki przy ul. Senatorskiej 12 w Warszawie. Interesantów przyjmuje Departament Kontroli i Nadzoru w:
  • poniedziałki 14:15 - 17:15,
  • środy 10:00 - 14:00.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków .  

Natomiast ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058) precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych.

Metadane

Data publikacji : 12.03.2008
Data modyfikacji : 13.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Pawłowska
Osoba udostępniająca informację:
Marek Plawgo
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry