rozporządzenia

(Dz. U. poz. 1632) - Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne

o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 31.10.2013
Data modyfikacji : 08.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Kudelski
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Krasucki
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry