Program współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Ministra Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2020

Zarządzenie Nr 22 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 listopada 2016 r.

Metadane

Data publikacji : 28.10.2016
Data modyfikacji : 13.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Śpiewak
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry