Projekty rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki

Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu

Metadane

Data publikacji : 15.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Olszewska
Osoba udostępniająca informację:
Kamil Tomczyk
do góry