BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Projekty aktów prawnych -

Projekty aktów prawnych

Zgodnie z uchwałą Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 2013, poz. 979), projekty ustaw, rozporządzeń oraz założeń projektów ustaw kierowane do uzgodnień, opiniowania, konsultacji publicznych oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

do góry