BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Nabór do Służby Cywilnej -

Nabór do Służby Cywilnej

Nabór na stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Sportu i Turystyki jest organizowany zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.
Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.
Otwartość naboru oznacza, że wszyscy obywatele mają prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej.
Konkurencyjność naboru oznacza, iż zatrudniona jest osoba, która w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone dla danego stanowiska pracy, a w szczególności, której wiedza, doświadczenie i posiadane kompetencje umożliwiają właściwe wykonywanie zadań na danym stanowisku.
Wszystkie osoby ubiegające się o wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej w Ministerstwie Sportu i Turystyki muszą złożyć swoją aplikację w odpowiedzi na konkretne, aktualne ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Ministerstwie.
Do składania aplikacji zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w opublikowanym ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.
Informacje o pracy w służbie cywilnej można znaleźć także na stronie Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

do góry