Majątek Ministerstwa

Wartość księgowa brutto środków trwałych według stanu na 31 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Wartość księgowa brutto środków trwałych według stanu na 31 grudnia 2017 r. prezentowana zgodnie z klasyfikacją środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego:

 1. Grunty – 1 152 119 585,92 zł;
 2. Budynki i lokale – 2 132 913 255,41;
 3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 66 421 635,39 zł;
 4. Maszyny, urządzenia techniczne – 69 119 598,08 zł;
 5. Środki transportu – 1 240 376,92 zł;
 6. Inne środki trwałe – 6 858 797,10 zł;
  6a. Inne środki trwałe poniżej 3 500,00 zł zaliczane do wyposażenia – 13 204 901,17 zł;
 7. Wartości niematerialne i prawne – 2 555 597,96 zł;
 8. Długoterminowe aktywa trwałe – 42 584 712,10 zł
 9. Dobra kultury – 44 280,00 zł;

Łączna wartość majątku Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 3 487 062 740,05 zł.

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Jakóbczyk
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry