Majątek Ministerstwa

Wartość księgowa brutto środków trwałych według stanu na 31 grudnia 2016 roku prezentowana zgodnie z klasyfikacją środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego

 1. grunty - 1 152 119 585,92;
 2. budynki i lokale-2 132 913 255,41;
 3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej-66 400 363,68;
 4. maszyny, urządzenia techniczne -68 525 653,35;
 5. środki transportu -1 061 897,92;
 6. inne środki trwałe – 6 657 397,27;
  6a. inne środki trwałe poniżej 3 500 zł zaliczane do wyposażenia – 13 165 394,14;
 7. wartości niematerialne i prawne – 2 456 459,96;
 8. długoterminowe aktywa trwałe - 14 000 000,00;
 9. dobra kultury - 44 280,00.

Łączna wartość majątku Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi  3 457 344 287,65 złotych.

Metadane

Data publikacji : 21.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Jakóbczyk
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry