Majątek Ministerstwa

Wartość księgowa brutto środków trwałych według stanu na 31 grudnia 2015 roku prezentowana zgodnie z klasyfikacją środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego

Wartość księgowa brutto środków trwałych Ministerstwa Sportu i Turystyki według stanu na 31 grudnia 2015 roku prezentowana zgodnie z klasyfikacją środków trwałych Głównego Urzędu Statystycznego:

 1. grunty - 1 152 119 585,92;
 2. budynki i lokale - 2 128 677 026,14;
 3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 66 365 682,98;
 4. maszyny, urządzenia techniczne - 68 060 035,43;
 5. środki transportu - 907 019,92;
 6. inne środki trwałe - 6 640 188,07;
  1. . inne środki trwałe poniżej 3 500 zł zaliczane do wyposażenia - 13 039 117,36;
 7. wartości niematerialne i prawne - 2 314 458,18;
 8. długoterminowe aktywa trwałe - 14 000 000,00;
 9. dobra kultury - 44 280,00.

Łączna wartość majątku Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 3 452 167 394 złotych.

Metadane

Data publikacji : 19.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Borys Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry