BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Kontrole zewnętrzne - Kontrole zewnętrzne w Ministerstwie Sportu i Turystyki -

Kontrole zewnętrzne w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Kontrole zewnętrzne

   

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w Ministerstwie Sportu i Turystyki w 2010 roku

Temat kontroli

Organ kontrolujący

Wyniki kontroli

Wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów przez Ministra Sportu i Turystyki

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,5686.html

Prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przez organy administracji rządowej

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,5880.html

Wykonanie budżetu państwa w 2009 r. w części 25 - Kultura fizyczna i sport oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) i Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (FZSR)

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,6352.html

Kontrola wykonania budżetu państwa w 2009 r. w części 40 – Turystyka

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,6357.html

Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,6728.html

Przygotowanie Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,6745.html

Wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na obiekty sportowe w województwie zachodniopomorskim

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,7211.html

     

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w Ministerstwie Sportu i Turystyki w 2009 roku

Temat kontroli

Organ kontrolujący

Wyniki kontroli

Przygotowanie Polski do organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,1764.html

Funkcjonowanie Polskiej Organizacji Turystycznej

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,2368.html

Wykonanie budżetu państwa w 2008 r., cz. 25 - Kultura fizyczna i sport oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,5066.html

Wykonanie budżetu państwa w 2008 r. w części 40 - Turystyka

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,1774.html

     

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej w Ministerstwie Sportu i Turystyki w 2008 roku

Temat kontroli

Organ kontrolujący

Wyniki kontroli

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r. - realizacja wydatków ze środków publicznych na inwestycje budowlane

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,2364.html

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 25 - Kultura fizyczna i sport oraz wykonanie planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,4178.html

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 40 -Turystyka

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,3952.html

Funkcjonowanie przepisów i procedur dotyczących działalności gospodarczej (bariery dla rozwoju przedsiębiorczości)

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,2018.html

Wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie m. st. Warszawy na potrzeby ministerstw, urzędów centralnych i państwowych osób prawnych

Najwyższa Izba Kontroli

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,3474.html

  

Metadane

Data publikacji : 15.04.2011
Data modyfikacji : 15.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Radziewski
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry