2018 rok

Wyniki konkursu na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku

Komisja Konkursowa Departamentu Turystyki MSiT, oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2018 rok, zakończyła prace.

W załączeniu przedstawiamy:

  • Tab. 1 Zadania rekomendowane
  • Tab. 2 Zadania rezerwowe
  • Tab. 3 Zadanie nierekomendowane
  • Tab. 4 Oferty odrzucone formalnie

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:

Z podmiotami, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2018. Prosimy organizacje o kontakt z Departamentem Turystyki celem uzgodnienia dalszych procedur. Jednocześnie informujemy, że do czasu zawarcia umowy realizują zadanie na własne ryzyko.

Podmioty wymienione w wykazie zadań rezerwowych ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pojawią się wolne środki i będzie możliwe podpisanie umowy Departament Turystyki będzie się kontaktować.

Metadane

Data publikacji : 28.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Pawlak-Lewandowska
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry