2017 rok

Wyniki konkursu ofert z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2017 rok – II konkurs

Komisja Konkursowa Departamentu Turystyki MSiT, oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2017 rok, zakończyła pracę.

W załączeniu przedstawiamy wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania w roku 2017.

Ponadto uprzejmie informujemy:

  1. Z podmiotami, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2017. Prosimy organizacje o pilny kontakt z Departamentem Turystyki nr tel. 22 2443178 celem uzgodnienia dalszych procedur.
  2. Podmioty, których zadania zostały rekomendowane do realizacji w 2017 roku, do czasu zawarcia umowy realizują zadanie na własne ryzyko.

Metadane

Data publikacji : 15.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Jędrzejewska-Debortoli
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
do góry