2016 rok

Wyniki konkursu ofert z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2016 rok

Departament Turystyki MSiT uprzejmie informuje, iż zakończyła pracę Komisja Konkursowa oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2016 rok.

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania w roku 2016.
  2. Wykaz zadań rezerwowych w roku 2016.
  3. Wykaz zadań, które nie zostały rekomendowane do realizacji w roku 2016.
  4. Wykaz zadań, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych w roku 2016..

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:

  1. Z podmiotami, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2016. Prosimy organizacje o pilny kontakt z Zespołem ds. Finansowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Turystyki pod nr telefonu 22 2447308 lub 22 2443197, celem uzgodnienia dalszych procedur.
  2. Podmioty, których zadania zostały rekomendowane do realizacji w 2016 roku, do czasu zawarcia umowy realizują zadanie na własne ryzyko.
  3. Podmioty wymienione w wykazie zadań rezerwowych ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki, będzie możliwe podpisanie umowy.

Metadane

Data publikacji : 17.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Wyrwicz
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
do góry