2015 rok

Zakończenie prac Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2015 rok

Departament Turystyki MSiT informuje, iż zakończyła pracę Komisja Konkursowa oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2015 rok.

W załączeniu przedstawiamy:

1.      Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania w roku 2015.

2.      Wykaz zadań rezerwowych w roku 2015.

3.      Wykaz zadań, które nie zostały rekomendowane do realizacji w roku 2015.

4.      Wykaz zadań, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:

1.      W ramach prac nad projektem budżetu na 2015 rok została zwiększona kwota dotacji o 500 tys. zł. na dofinansowanie zadań związanych ze znakowaniem szlaków. W związku z powyższym budżet na dotacje z zakresu turystyki w 2015 roku ogółem wynosi 2 500 tys. zł.

2.      Z podmiotami, których oferty zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2015. Prosimy organizacje o pilny kontakt z Zespołem ds. Finansowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Turystyki pod nr telefonu 22 2447308 lub 22 2443197, celem uzgodnienia dalszych procedur.

3.      Podmioty, których zadania zostały rekomendowane do realizacji w 2015 roku, do czasu zawarcia umowy realizują zadanie na własne ryzyko.

4.      Podmioty wymienione w wykazie zadań rezerwowych ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki, będzie możliwe podpisanie umowy.

Metadane

Data publikacji : 13.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Napiórkowska
Osoba udostępniająca informację:
Magda Sadowska
do góry