2014 rok

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w roku 2014

Departament Turystyki MSiT informuje, iż zakończyła pracę Komisja Konkursowa oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2014 rok.

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Wykaz zadań wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w roku 2014.
  2. Wykaz zadań rezerwowych w ramach konkursu na rok 2014.
  3. Wykaz zadań, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej w ramach konkursu na rok 2014.
  4. Wykaz zadań, które zostały odrzucone po ocenie formalnej w ramach konkursu na rok 2014.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:

  1. Z podmiotami, których oferty zostały wybrane do dofinansowania zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2014. Prosimy organizacje o pilny kontakt z Zespołem ds. Finansowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Turystyki pod nr telefonu 22 2447308 lub 22 2443197, celem uzgodnienia dalszych procedur.
  2. Podmioty, których zadania zostały rekomendowane do realizacji w 2014 roku, do czasu zawarcia umowy realizują zadanie na własne ryzyko.
  3. Podmioty wymienione w wykazie zadań rezerwowych ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki, będzie możliwe podpisanie umowy.

Metadane

Data publikacji : 12.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kołtan
Osoba udostępniająca informację:
Magda Sadowska
Osoba modyfikująca informację:
Magda Sadowska
do góry