2013 rok

Wyniki konkursu na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki w roku 2013

 

Departament Turystyki MSiT informuje, iż zakończyła pracę Komisja Konkursowa oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2013 rok.

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Wykaz zadań wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w roku 2013.
  2. Wykaz zadań rezerwowych w ramach konkursu na rok 2013.
  3. Wykaz zadań, które zostały odrzucone przy ocenie merytorycznej w ramach konkursu na rok 2013.
  4. Wykaz zadań, które zostały odrzucone przy ocenie formalnej w ramach konkursu na rok 2013.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż:

  1. Z podmiotami, których oferty zostały wybrane do dofinansowania zostaną zawarte umowy na realizację zadań dofinansowanych w roku 2013. Prosimy organizacje o pilny kontakt z Zespołem ds. Organizacyjno-Finansowych Departamentu Turystyki pod nr telefonu 22 2443197 lub 22 2447308, celem uzgodnienia dalszych procedur.
  2. Podmioty wymienione w wykazie zadań rezerwowych ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki, będzie możliwe podpisanie umowy.

Metadane

Data publikacji : 12.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Napiórkowska
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry