BIP - Ministerstwo Sportu i Turystyki Wyniki konkursu 2010 (turystyka) - 2010 rok -

2010 rok

Wyniki konkursu 2010 (turystyka)

Wyniki konkursu 2010

 

Departament Turystyki zakończył prace nad rozstrzygnięciem konkursu na dofinansowanie zadań publicznych w roku 2010

Tabela 1 zawiera wykaz zadań wybranych do dofinansowania w ramach konkursu w roku 2010

Tabela 2 zawiera wykaz zadań rezerwowych  ramach konkursu w roku 2010
 
Tabela 3 zawiera zadań, które nie zostały rekomendowane w ramach konkursu w roku 2010.
 
 
Podmioty wymienione w tabeli 1 zainteresowane transzą w wysokości 30 % przyznanej dotacji proszone są o niezwłoczne przekazanie pisemnej deklaracji do Departamentu Turystyki (fax 22 24 43 171). Prosimy o zapoznanie się z § 20-24 Zasad na 2010 rok, które regulują prawidłowe rozliczenie udzielonej dotacji.
 
W przypadku fundacji wymienionej w tabeli 1 umowa zostanie podpisana po zabezpieczeniu środków finansowych we właściwym paragrafie klasyfikacji budżetowej.
Podmioty wymienione w tabeli 2 tj. z wykazu zadań rezerwowych ponoszą koszty na własne ryzyko. W przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki będzie możliwe podpisanie umowy.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2010
Data modyfikacji : 06.10.2010
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
DT
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Macierzyńska-Szwaja
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry