2008 rok

II konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych z dotacji budżetowej na rok 2008

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki ogłasza II konkurs na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych z dotacji budżetowej na rok 2008.

Informacje dotyczące zasad realizacji i sposobów finansowania umieszczone są poniżej oraz w holu głównym gmachu Ministerstwa, przy ulicy Senatorskiej 14 w Warszawie.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zgodne z przyjętymi „Zasadami...”. Ostateczny termin składania ofert ustalono na dzień 17 kwietnia 2008 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki zakładka „Turystyka” do 15 maja 2008 r.
 
W związku z dużą liczbą ofert nie spełniających wymogów formalnych w I edycji Konkursu na 2008 rok, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na poniższe wady, które pojawiły się w dokumentacji złożonej w I edycji Konkursu na dofinansowywanie zadań realizowanych przez jednostki  spoza  sektora finansów publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2008 tj.:
  • brak wymaganych załączników, a przede wszystkim brak załącznika nr 2 – Źródła finansowania zadania, brak sprawozdania merytorycznego, brak umowy partnerskiej, bądź oświadczenia partnera;
  • cała dokumentacja powinna zostać opatrzona podpisami tylko osób prawnie upoważnionych do czynności cywilno-prawnych, zgodnie z aktualnymi zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • w przypadku realizacji zadania na zasadzie partnerstwa lub we współpracy z partnerami (pkt. V.1 oferty) należy bezwzględnie dołączyć umowy partnerskie bądź deklaracje współpracy w zakresie tego zadania. Wymóg ten dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w pkt. V.1 oferty.
 
Są to bezwzględne warunki dopuszczenia oferty do oceny merytorycznej.

Metadane

Data publikacji : 20.03.2008
Data modyfikacji : 16.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Administrator
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry