2008 rok

Konkurs na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na rok 2009

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki – Departament Turystyki ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na rok 2009.

„Zasady przyznawania i rozliczania dotacji…” stanowią załącznik do Zarządzenia Nr 34 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 listopada 2008 roku.

Kompletne oferty należy przekazać pocztą w terminie do dnia 19 grudnia 2008 r. - decyduje data stempla pocztowego - na adres: Departament Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa lub bezpośrednio do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14 – Kancelaria Ogólna.

Wykaz wybranych do dofinansowania zadań zostanie opublikowany na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz stronach internetowych Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Turystyka” do dnia 15 lutego 2009 roku.

Załacznik nr 1 do „Zasad dofinansowywania...” - Struktura finansowania zadania ze względu na przewidywane źródła finansowania
 
 
Rozporządzenie MPIPS z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Metadane

Data publikacji : 13.11.2008
Data modyfikacji : 13.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół DT
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Macierzyńska-Szwaja
do góry