2008 rok

Wyniki II konkursu na dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2008

 

W ramach konkursu dofinansowywania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - Departament Turystyki zadań realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2008, do dnia 17 kwietnia 2008 r., wpłynęło łącznie 85 ofert.    

Wyniki konkursu zawarte są w następujących tabelach:

 

Tabela nr 1 - wykaz ofert niezakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Tabela nr 2 – wyniki oceny i rekomendacje

Metadane

Data publikacji : 15.05.2008
Data modyfikacji : 15.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół DT
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Macierzyńska-Szwaja
do góry