2018 rok

Nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

Rodzaj zadań, podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania, wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu, warunki udzielenia dofinansowania, termin i warunki realizacji zadań, termin i miejsce składania wniosków, termin rozpatrzenia wniosków oraz kryteria oceny przyznawania dofinansowania określa ww. Program stanowiący załącznik do Decyzji nr 31 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

Do wniosku o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

  1. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich  – zestawienie zbiorcze (zał. nr 1 do wniosku/umowy);
  2. preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich  – zestawienie zbiorcze – podział na grupy szkoleniowe (zał. nr 1A do wniosku/umowy);
  3. harmonogram planowanych działań (zał. nr 2 do wniosku/umowy);
  4. harmonogram planowanych działań – podział na grupy szkoleniowe (zał. nr 2A do wniosku/umowy);
  5. preliminarz kosztów pośrednich (zał. nr 3 wniosku/umowa);
  6. regulamin lub program zadania, a w przypadku ich braku, inny dokument zawierający informacje dotyczące specyfiki planowanego zadania;
  7. Statut.

Termin naboru wniosków upływa z dniem 31 października 2018 r.

Metadane

Data publikacji : 26.04.2018
Data modyfikacji : 26.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry