2017 rok

Dodatkowy nabór ofert w ramach Konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku” - aktualizacja z 17 lipca 2017 r.

Na podstawie Decyzji nr 51 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku” oraz w związku z posiadaniem dodatkowych środków finansowych w ramach w/w programu ogłasza się dodatkowy nabór ofert.

Program został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej 18 listopada 2016 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2016-rok/1919,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-w-ramach-quotProgramu.html)

Metadane

Data publikacji : 17.07.2017
Data modyfikacji : 17.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Nowak
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry