2017 rok

Dodatkowy nabór ofert w ramach Konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku” - aktualizacja z 3 marca 2017 r.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nowy termin składania ofert w ramach konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku”.

Na podstawie Decyzji nr 51 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku” oraz ze zwiększeniem kwoty dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa w ramach w/w programu ogłasza się nowy termin naboru ofert.

Program został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej 18 listopada 2016 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2016-rok/1919,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-w-ramach-quotProgramu.html)

Wysokość środków budżetu państwa do rozdysponowania w ramach dodatkowego naboru ofert wynosi: 1 504 500,00 złotych;

  • Zgłoszone do realizacji zadania w ramach ww. Programu mogą być realizowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  • Termin składania ofert: do 27 marca 2017 r.
  • Termin rozpatrzenia ofert: do 1 kwietnia 2017 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego 18 listopada 2016 r. konkursu z wyjątkiem ogłoszenia konkursowego podlegają zachowaniu w niezmienionym zakresie. (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2016-rok/1919,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-w-ramach-quotProgramu.html)

 

Metadane

Data publikacji : 01.03.2017
Data modyfikacji : 06.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Kuder
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry