2016 rok

Nowy termin składania ofert w ramach konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 r

w tym do „The World Games 2017”.

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nowy termin składania ofert w ramach konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017”.

W związku ze zwiększeniem kwoty dodatkowych środków z budżetu państwa na realizację zadań w ramach wskazanego powyżej Programu do łącznej wysokości 2 652 500,- złotych, na podstawie pkt VI ppkt. 5 „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do The World Games 2017”- ogłoszonego decyzją nr 42 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 listopada 2015 roku, Minister Sportu i Turystyki ogłasza przedłużenie terminu składania ofert w ramach dodatkowego naboru na dofinansowanie zadań ww. Programu, ogłoszonego 28 października 2016 r.

  • Termin składania ofert przedłuża się do dnia 30 listopada 2016 roku.
  • Łączna wysokość środków budżetu państwa do rozdysponowania w ramach dodatkowego naboru ofert wynosi: 2 652 500,00 złotych;
  • Zgłoszone do realizacji zadania w ramach ww. Programu, mogą być realizowane w okresie od 1 października do 31 grudnia 2016 r.,
  • Dofinasowaniem mogą być objęte podmioty, które posiadają umowy na w/w program zawarte z Departamentem Sportu Wyczynowego na rok 2016,
  • Termin rozpatrzenia ofert: do 6 grudnia 2016 r.

Pozostałe postanowienia i zasady Konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017” ogłoszonego 2 listopada 2015 r. pozostają bez zmian.

 

Metadane

Data publikacji : 17.11.2016
Data modyfikacji : 17.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Włodarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Czubak
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry