2016 rok

Dodatkowy nabór ofert w ramach Konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku,

w tym do „The World Games 2017”

Na podstawie Decyzji nr 42 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 listopada 2015 r, Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy termin naboru ofert w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017”

Ww. program został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej 2 listopada 2015 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2015-rok/1653,Program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-.html)


Wysokość środków budżetu państwa do rozdysponowania w ramach dodatkowego naboru ofert wynosi: 652 500,00 złotych;

  • Zgłoszone do realizacji zadania w ramach ww. Programu, mogą być realizowane w okresie od 1 października do 31 grudnia 2016 r.
  • Dofinansowaniem mogą być objęte podmioty, które posiadają umowy na ww. Program zawarte z Departamentem Sportu Wyczynowego na rok 2016.
  • Termin składania ofert: do 18 listopada 2016 r.
  • Termin rozpatrzenia ofert: do 28 listopada 2016 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego 2 listopada 2015 r. konkursu z wyjątkiem ogłoszenia konkursowego podlegają zachowaniu w niezmienionym zakresie (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2015-rok/1653,Program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-.html).

Metadane

Data publikacji : 28.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Włodarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Ludwicka
do góry