2016 rok

Dodatkowy nabór ofert w ramach Konkursu na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku,

w tym do „The World Games 2017”

     Uprzejmie informujemy, że na dzień dzisiejszy (21 czerwca 2016 r.), pula środków przeznaczona na dofinansowanie zadania została wykorzystana.”

Na podstawie Decyzji nr 42 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 listopada 2015 r, Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy termin naboru ofert w ramach „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017”

Ww. program został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej 2 listopada 2015 roku (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2015-rok/1653,Program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-.html


Wysokość środków budżetu państwa do rozdysponowania w ramach dodatkowego naboru ofert wynosi: 1 000 000,00 złotych;

  • Zgłoszone do realizacji zadania w ramach ww. Programu, mogą być realizowane
    w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r.
  • Termin składania ofert: do 30 września 2016 r.
  • Termin rozpatrzenia ofert: do 15 października 2016 r.

Pozostałe postanowienia ogłoszonego 2 listopada 2015 r. konkursu z wyjątkiem ogłoszenia konkursowego podlegają zachowaniu
w niezmienionym zakresie. (link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2015-rok/1653,Program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-.html

Metadane

Data publikacji : 29.02.2016
Data modyfikacji : 21.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Włodarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Czubak
do góry