2015 rok

Nabór ofert o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem

i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2016 roku

Do oferty o dofinansowanie ww. zadań należy dołączyć:

1) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze;

2) preliminarz kosztów bezpośrednich i pośrednich – zestawienie zbiorcze – podział na grupy szkoleniowe;

3) harmonogram planowanych działań;

4) harmonogram planowanych działań – podział na grupy szkoleniowe;

5) preliminarz kosztów pośrednich;

6) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania oferty;

7) zatwierdzony uchwałą organu zarządzającego oferenta, opracowany przez MSiT „Test zgodności z zasadami dobrego rządzenia”;

8) sprawozdanie z działalności zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014, ocenione przez biegłego rewidenta – rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów (nie załącza się dokumentu jeżeli został on już złożony do Departamentu Kontroli MSiT);

9) założenia aktualnego programu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016 lub do Igrzysk Olimpijskich Pyeongchang 2018

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 30.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kajetan Broniewski
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Roszkowska
do góry